Ondokuz Mayıs Üniversitesi Logo PNG vector in SVG, PDF, AI, CDR format


(PDF) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | Cilt: 35 Sayı: 2. Özsoy, Y. (1984). Okuma yetersizliği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 17-20. Rasinski, T. (1990). Effects of repeated reading and listening-while- reading on reading fluency.. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 35(2.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tercihim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021, 40(1), 80-106. Başka bir anlatıda öğretmen (Ö17) "s" sesini öğrenen öğrencilerini n görseller i de kullanarak


Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty. Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik olarak yayımlanmakta, ULAKBİM TR-Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca DOAJ, Ebsco Educational Source, Pegem Eğitim Bilimleri İndeksi.


(PDF) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyal Bilgileri Yerel Coğrafyaya

2548-0278. Editör RÜVEYDA HİCRAN ÇEBİ. Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yayın Formatı Elektronik. Yayın Dili Türkçe, İngilizce. Yayına Başladığı Yıl 1986. Dizinlendiği Yıllar 2004 - 2023 (Sosyal) Yıllık Yayın Sayısı 2. Konu Kategorisi Sosyal > Sosyal.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, İlçe Milli Eğitim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makalelerin derginin yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilir. Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmaların bilimsel değerlendirilmesi yapılmak üzere alanla ilgili hakemlere gönderilir.


2022 2023 Mezuniyet Törenleri Duyurusu OMÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arşiv. Cilt: 39 Sayı: 3 100. Yıl Eğitim Sempozyumu Özel Sayı Özel Sayı.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi YKS Taban Puanları (2 Yıllık ) 2023

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Dizinler. Her veri tabanından dergilerin dizin güncelliği kontrol edilmelidir. DergiPark sorumluluk almamaktadır. Atıf Dizinleri. TR Dizin: Diğer Dizinler. Sobiad: Araştırmax: Türk Eğitim İndeksi:


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne YEDAŞ ve OMÜ TTO Ziyareti

Arşiv. OMU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 38/2. Cilt 38 Sayı 2 (2019) OMU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. CİLT 38/ SAYI 2. OMU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 06/1. Cilt 6 Sayı 1 (1991) OMU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. CİLT 06/ SAYI 1.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi on Twitter "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | Cilt: 31 Sayı: 1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. "Eğitimde Yerelleşme Ve Demokratikleşme Çabaları, Teorik Bir Çözümleme", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. S:32, s. 300-315. ŞİŞMAN Mehmet (2010). Türk Eğitim Sistemi ve Okul.


ondokuz mayis universitesi

İletişim. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsü 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE +90 362 312 1919 - 5300 +90 362 457 6078


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tercihim

Yazarların Dikkatine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (OMU-EFD), eğitim bilimleri alanında ulusal ve uluslararası çeşitli dizinlerde taranan bir dergidir. 1986 yılında kurulmuş olan açık erişimli ve kör hakemli olan bu dergi "elektronik" ortamda yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayına çıkmaktadır.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ni geziyoruz📚omü YouTube

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020, 39 (2), 44-57. teknolojinin sürdürülebilir gelişimini sağlamak için g öreve dayalı öğrenmenin geliştirilmesine önem.


(PDF) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Kurum Deneyiminin Psikolojik Danışman

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Son Sayı Arşivler Hakkında Dergi Hakkında Gönderiler Editör Kurulu. Giriş Yeni Sayı Cilt 1 Sayı 1 (1986): OMU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 01/1 OMU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. CİLT 01/ SAYI 1. Yayınlanmış: 2021-09-13 Tüm sayı EFD 01/1 Tüm Sayıları Göster.


(PDF) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğ itim Fakülte si Dergisi, 2019, 38(1), 296-309. yorumlanması ve eği tim programlarını v ar olan koşullara g öre uyarlama olarak tanıml anmaktadır.


OMÜ İlahiyat Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu OMÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020, 39(2), 343-359. GİRİŞ Türkçe ana dili olarak öğretilen bir dil olmasının ya nında, yabancı dil olarak da öğretilen bir.


Neden Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni tercih etmelisiniz? OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi ve aynı zamanda doktora öğrencisi Zeynep Öznur Yazan'ın doktora tezi, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji.